Veiklą pradėjo naujoji Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba

2021 m. lapkričio 12 d. Jonavos Senamiesčio gimnazijoje susitiko naujai išrinkta LGA Taryba, vadovaujama Dariaus Mockaus.

Pirmųjų LGA tarybos susitikimų metu buvo nutarta, kad švietimo kaitos kontekste gimnazijas vienijanti asociacija siekia būti aktyvia klausimų ir siūlymų teikėja Lietuvos švietimo politikos formuotojams ir vykdytojams bei nelikti nuošalyje, kai sprendžiami su gimnazijomis susiję klausimai ir/ar problemos.

Taip pat buvo konstatuota, kad siekdami bendrų tikslų, tęsime bendradarbiavimą su kitų tipų mokyklų asociacijomis bei Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesine sąjunga. Svarbu pastebėti, kad telkdami jėgas tampame labiau girdimi valdžios institucijų ir galime stipriau argumentuoti savo nuomonę bei siūlymus. Sėkmingu tokio bendradarbiavimo pavyzdžiu galime laikyti skaitmeninio ugdymo plėtrai skirtų lėšų panaudojimo proporcijų panaikinimą, kuris suteikė gimnazijoms ir kitoms mokykloms daugiau savarankiškumo priimant sprendimus.

    

This entry was posted in Naujienos, Naujienos. Bookmark the permalink.