Su Mokslo metų pradžios švente!

Posted in Naujienos, Naujienos | Komentarai įrašui Su Mokslo metų pradžios švente! yra išjungti

LGA tarybos susitikimas su ŠMSM viceministru R. Skaudžiumi ir Bendrojo ugdymo departamento direktore J. Navickaite

Jau tradicija tapusiame LGA tarybos susitikime su ŠMSM viceministru R. Skaudžiumi ir BUD direktore Jolanta Navickaite diskutuota apie gimnazijų vadovams tenkančius iššūkius sprendžiant lankomumo problemas mokyklose, mokinių bei jų tėvų teises ir pareigas reglamentuojančius teisinius dokumentus, pasirengimą įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas, numatomą PUPP slenkstį mokiniams, norintiems tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, planuojamą Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimą ir kt. švietimo įstaigoms aktualius klausimus.

Posted in Naujienos, Naujienos | Komentarai įrašui LGA tarybos susitikimas su ŠMSM viceministru R. Skaudžiumi ir Bendrojo ugdymo departamento direktore J. Navickaite yra išjungti

LGA taryba susitiko su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais

Kartą per  3 mėnesius LGA taryba susitinka su LR švietimo, mokslo ir ministeriijos atstovais. Šį kartą diskutavome apie švietimo pagalbos aktualijas pabėgėlių iš Ukrainos vaikams, numatomas mokyklų tinklo pertvarkas, mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo metodiką (LGA išreiškė poziciją, jog keičiantis vidurinio ugdymo sąrangai – būtina peržiūrėti mokytojo etato finansavimą), mokytojų rengimo galimybes ir perspektyvas, išsilavinimo dokumentų skaitmenizavimą, švietimo įstaigų karjeros modelio projektą ir kt.

Daug diskusijų sukėlė privalomo brandos darbo atsiradimas – LGA  narių nuomone, tai nėra katalizatorius gerinti rezultatams, nes susiduriame su itin dideliais laiko ir žmogiškaisiais ištekliais, kurie nėra numatyti.

Aktuali atnaujintų programų įgyvendinimo kokybė – akcentavome, kad bus reikalingos investicijos į mokymo priemones, vadovėlius.

Posted in Naujienos, Naujienos | Komentarai įrašui LGA taryba susitiko su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais yra išjungti

Kreipimasis dėl perteklinės biurokratijos apraiškų švietimo įstaigose

Net šešios Lietuvos švietimo įstaigų asociacijos ir Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinė sąjunga kartu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Lietuvos Švietimo tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl perteklinės biurokratijos apraiškų švietimo įstaigose. Daugiau informacijos rasite Raštas dėl perteklinės biurokratijos

Posted in Naujienos, Naujienos | Komentarai įrašui Kreipimasis dėl perteklinės biurokratijos apraiškų švietimo įstaigose yra išjungti

Pokyčiams artėjant

Žvelgiant į perspektyvą, ypač aktualu betarpiškai dalyvauti rengiantis įgyvendinti vidurinio ugdymo sąrangos pokyčius. Šiame kontekste labai svarbi visų Lietuvos gimnazijų patirtis ir nuomonė, todėl gimnazijų asociacijos tarybą, 2021 m. gruodžio 14 d. susitikime su Švietimo, mokslo ir sporto viceministru R. Skaudžiumi, pasiūlė organizuoti reguliarius darbo susitikimus su ministerijos atstovais ir aptarti asociacijos nariams rūpimus klausimus. Pasiūlymas buvo priimtas ir sutarta kitą susitikimą organizuoti kovo mėnesį.

Artėjantys pokyčiai reikalauja sutelktų pastangų, todėl kviečiame visas Lietuvos gimnazijas būti aktyviomis organizacijos narėmis, teikti savo pastebėjimus, įžvalgas ir nuomones įvairiais, gimnazijų veiklą liečiančiais klausimais. Tuo tarpu LGA taryba stengsis dalintis visa gauta ir prieinama informacija iš darbo susitikimų, diskusijų, darbo grupių ir kt., idant LGA nariai būtų informuoti, o pasirengimas planuojamiems pokyčiams būtų lengvesnis. Taip pat raginame gimnazijas, kurios nėra asociacijos narės, jomis tapti. Informaciją apie įstojimą į LGA gretas galite gauti el.p. darmockus72@gmail.com arba telefonu 8 640 18100, o su asociacijos įstatais galima susipažinti čia http://www.lga.vilnius.lm.lt/wp-content/uploads/2016/06/LGA_istatai.pdf

Lietuvos gimnazijų asociacijos prezidentas Darius Mockus

Posted in Naujienos, Naujienos | Komentarai įrašui Pokyčiams artėjant yra išjungti

Veiklą pradėjo naujoji Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba

2021 m. lapkričio 12 d. Jonavos Senamiesčio gimnazijoje susitiko naujai išrinkta LGA Taryba, vadovaujama Dariaus Mockaus.

Pirmųjų LGA tarybos susitikimų metu buvo nutarta, kad švietimo kaitos kontekste gimnazijas vienijanti asociacija siekia būti aktyvia klausimų ir siūlymų teikėja Lietuvos švietimo politikos formuotojams ir vykdytojams bei nelikti nuošalyje, kai sprendžiami su gimnazijomis susiję klausimai ir/ar problemos.

Taip pat buvo konstatuota, kad siekdami bendrų tikslų, tęsime bendradarbiavimą su kitų tipų mokyklų asociacijomis bei Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesine sąjunga. Svarbu pastebėti, kad telkdami jėgas tampame labiau girdimi valdžios institucijų ir galime stipriau argumentuoti savo nuomonę bei siūlymus. Sėkmingu tokio bendradarbiavimo pavyzdžiu galime laikyti skaitmeninio ugdymo plėtrai skirtų lėšų panaudojimo proporcijų panaikinimą, kuris suteikė gimnazijoms ir kitoms mokykloms daugiau savarankiškumo priimant sprendimus.

    

Posted in Naujienos, Naujienos | Komentarai įrašui Veiklą pradėjo naujoji Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba yra išjungti

Lietuvos gimnazijų asociacijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija „Gimnazijų vaidmuo vykstančių švietimo pokyčių kontekste“

2021 m. spalio 22 d.
„Karpynė“ (Gabšių k., Raseinių sen., LT-60192 Raseinių r.)

„Nėra labiau beprasmiško užsiėmimo, kaip super efektyviai atlikti tai, ko niekam nereikia…“ (P. Drucker)

Konferencijos programą galite peržiūrėti spustelėję čia.

Registracijos forma https://forms.gle/nnq2krXE7XKsJzTk8

Posted in Naujienos, Naujienos | Komentarai įrašui Lietuvos gimnazijų asociacijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija „Gimnazijų vaidmuo vykstančių švietimo pokyčių kontekste“ yra išjungti

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Lietuvos gimnazijų asociacija ir Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis 2021 m. balandžio 27 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį įgyvendinant projektą „XX a. pr. Burbiškio dvaro aprangos kodas“, jei jis bus finansuotas kultūros tarybos lėšomis.

Projektu bus siekiama lankytojams pristatyti XX a. pr. dvaruose vyraujančią aprangą, vesti šia tema edukacinius užsiėmimus moksleiviams. Lietuvos gimnazijų asociacija įsipareigoja viešinti Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio organizuojamus edukacinius renginius tarp savo narių.

Posted in Naujienos | Komentarai įrašui Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis yra išjungti

LGA tarybos susitikimas su Alytaus apskrities gimnazijų atstovais

Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba gruodžio 12 d. pakvietė Alytaus apskrities gimnazijų atstovus susitikti Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje. Sutikimo pradžioje dalyviams buvo organizuota ekskursija po gimnaziją. Direktorius Edmundas Grigaliūnas supažindino su gimnazijos pasiekimais, tradicijomis, veikla. Po gimnazijos pristatymo vyko diskusija apie vykstančius bendrųjų programų atnaujinimo procesus. Susitikimo dalyviai priėjo prie vieningos nuomonės, kad reikėtų kviesti užsienio ekspertus, kurie patartų atnaujinant mokomųjų dalykų turinį. Atnaujinant bendrąsias programas, reikėtų rengti ir technologijas, kurios padėtų realizuoti atnaujintą turinį. Susitikimo dalyviai diskutavo ir dėl mokytojų etatinio apmokėjimo tobulinimo. Pasisakė už tai, kad etatui būtų numatytos kontaktinės valandos, o kitus darbus mokytojai dirbtų vadovaudamiesi pareiginiais aprašais. Reikėtų atsisakyti antros „kišenės“. Dalyviai diskutavo ir dėl mokyklų finansavimo tvarkos. Visi išsakė nuomonę, kad trūksta lėšų, skiriamų pagalbos mokiniui ir valdymui. Continue reading

Posted in Naujienos, Naujienos | Komentarai įrašui LGA tarybos susitikimas su Alytaus apskrities gimnazijų atstovais yra išjungti

Konkursas „Verčiu nepriklausomybės atkūrimo puslapius“

Vilniaus Žirmūnų gimnazija organizuoja respublikinį konkursą „Verčiu nepriklausomybės atkūrimo puslapius“. Konkurso nuostatai pridedami.

Posted in Uncategorized | Komentarai įrašui Konkursas „Verčiu nepriklausomybės atkūrimo puslapius“ yra išjungti