Lietuvos gimnazijų asociacijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija „Gimnazijų vaidmuo vykstančių švietimo pokyčių kontekste“

2021 m. spalio 22 d.
„Karpynė“ (Gabšių k., Raseinių sen., LT-60192 Raseinių r.)

„Nėra labiau beprasmiško užsiėmimo, kaip super efektyviai atlikti tai, ko niekam nereikia…“ (P. Drucker)

Programa ir registracija bus pridėta vėliau

Posted in Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui Lietuvos gimnazijų asociacijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija „Gimnazijų vaidmuo vykstančių švietimo pokyčių kontekste“ yra išjungti

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Lietuvos gimnazijų asociacija ir Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis 2021 m. balandžio 27 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį įgyvendinant projektą „XX a. pr. Burbiškio dvaro aprangos kodas“, jei jis bus finansuotas kultūros tarybos lėšomis.

Projektu bus siekiama lankytojams pristatyti XX a. pr. dvaruose vyraujančią aprangą, vesti šia tema edukacinius užsiėmimus moksleiviams. Lietuvos gimnazijų asociacija įsipareigoja viešinti Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio organizuojamus edukacinius renginius tarp savo narių.

Posted in Naujienos | Komentarai įrašui Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis yra išjungti

LGA tarybos susitikimas su Alytaus apskrities gimnazijų atstovais

Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba gruodžio 12 d. pakvietė Alytaus apskrities gimnazijų atstovus susitikti Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje. Sutikimo pradžioje dalyviams buvo organizuota ekskursija po gimnaziją. Direktorius Edmundas Grigaliūnas supažindino su gimnazijos pasiekimais, tradicijomis, veikla. Po gimnazijos pristatymo vyko diskusija apie vykstančius bendrųjų programų atnaujinimo procesus. Susitikimo dalyviai priėjo prie vieningos nuomonės, kad reikėtų kviesti užsienio ekspertus, kurie patartų atnaujinant mokomųjų dalykų turinį. Atnaujinant bendrąsias programas, reikėtų rengti ir technologijas, kurios padėtų realizuoti atnaujintą turinį. Susitikimo dalyviai diskutavo ir dėl mokytojų etatinio apmokėjimo tobulinimo. Pasisakė už tai, kad etatui būtų numatytos kontaktinės valandos, o kitus darbus mokytojai dirbtų vadovaudamiesi pareiginiais aprašais. Reikėtų atsisakyti antros „kišenės“. Dalyviai diskutavo ir dėl mokyklų finansavimo tvarkos. Visi išsakė nuomonę, kad trūksta lėšų, skiriamų pagalbos mokiniui ir valdymui. Continue reading

Posted in Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui LGA tarybos susitikimas su Alytaus apskrities gimnazijų atstovais yra išjungti

Konkursas „Verčiu nepriklausomybės atkūrimo puslapius“

Vilniaus Žirmūnų gimnazija organizuoja respublikinį konkursą „Verčiu nepriklausomybės atkūrimo puslapius“. Konkurso nuostatai pridedami.

Posted in Uncategorized | Komentarai įrašui Konkursas „Verčiu nepriklausomybės atkūrimo puslapius“ yra išjungti

Lietuvos gimnazijų asociacijos konferencija Birštone

Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba 2019 m. gegužės 17 d. Vytauto Mineral SPA Birštone organizavo kasmetinę konferenciją „Kokybiško ugdymo pagrindas – susitarimai ir bendradarbiavimas“. Konferencijoje dalyvavo vadovai, mokytojai ir mokinai iš įvairių Lietuvos gimnazijų. Konferenciją sveikinimo kalba pradėjo asociacijos prezidentas Vytautas Kantauskas, kuris pabrėžė pasirinktos temos aktualumą ir akcentavo būtinybę tartis siekiant užsibrėžtų tikslų. Pirmasis konferencijos pranešimas buvo prof. habil. dr. Gedimino Merkio „Iššūkiai mūsų mokyklai. Yra šansų juos įveikti“. G. Merkys kalbėjo apie iškylančias švietimo problemas ir būtinybę jas spręsti. Profesorius pareiškė didelį susirūpinimą dėl mokytojų rengimo. Jo manymu, liko mažai dėstytojų, kurie yra įsigilinę į pedagogikos didaktiką. Mokytojų rengimas yra išskaidytas po įvairius universitetus. Būsimuosius mokytojus rengia tos aukštosios mokyklos, kurios prieš tai neturėjo jokios patirties šioje srityje. Taip pat G. Merkys kalbėjo apie UPC veiklą ir kaip turėtų būti organizuojama pagalba mokytojams. Continue reading

Posted in Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui Lietuvos gimnazijų asociacijos konferencija Birštone yra išjungti

Lietuvos gimnazijų asociacijos narių dėmesiui!

Gegužės 17 d. 10 val. Vytautas Mineral SPA (Karalienės Barboros al. 2 ), Birštone bus organizuojama kasmetinė  konferencija „Kokybiško ugdymo pagrindas – susitarimai ir bendradarbiavimas“. Į konferenciją kviečiami vadovai, mokytojai ir mokiniai. Registruotis nuspaudus šią nuorodą.

Konferencijos savo patirtį pristatys praktikai, ministerijos atstovai, mokslininkai. Bus organizuojama panelinė diskusija, darbas grupėse

Konferencijos detali programa bus patalpinta vėliau.

Posted in Nariams, Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui Lietuvos gimnazijų asociacijos narių dėmesiui! yra išjungti

Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos susitikimas su Panevėžio apskrities atstovais

Šiais metais pirmasis Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos posėdis vyko kovo 25 d. Kupiškyje, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus  gimnazijoje. Posėdžio metu taryba apsvarstė veiklos planą 2019 metams. Buvo nutarta gegužės 17 d. organizuoti kasmetinę konferenciją Birštone. Į konferenciją bus kviečiami mokiniai, mokytojai ir vadovai. Taryba taip pat aptarė, kiek skirti lėšų už buhalterines ir internetinės svetainės priežiūros paslaugas. Buvo diskutuojama, kaip reaguoti į Ugdymo plėtotės centro pateiktą klausimyną dėl bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo. Buvo aptarta, kad į kai kuriuos klausimus reikėtų atsakyti ir pateikti apibendrintą nuomonę apie viso proceso organizavimą ir klausimų aktualumą. Continue reading

Posted in Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos susitikimas su Panevėžio apskrities atstovais yra išjungti

Asociacijų susitikimas su naujuoju švietimo, mokslo ir sporto ministru

2019 m. vasario 4 d. Lietuvos gimnazijų asociacija kartu su mokyklų vadovų, pradinių, pagrindinių ir progimnazijų asociacijomis organizavo susitikimą su švietimo, mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičiumi. Prieš susitikimą asociacijos suderino klausimus, kuriuos norėtų pateikti ministrui. Buvo sutarta aptarti šias sritis: ugdymo turinio atnaujinimo procesą, vadovų kadencijas, mokyklų finansavimo metodiką ir etatinį mokytojų apmokėjimą, brandos egzaminų pertvarką. Pasitarime visų asociacijų vardu klausimus ministrui pateikė LMVA prezidentas Dainius Žvirdauskas.

Ministrui A. Monkevičiui buvo užduotas visus neraminantis klausimas, kodėl taip skubama atnaujinant ugdymo turinį, kodėl nuspręsta atnaujinti ugdymo programas, nors nėra atlikti tyrimai, kodėl blogos senos programos. Ministras nuramino, kad nebus skubama su ugdymo turinio kaita. Šiais mokslo metais vienas iš svarbiausių darbų bus kartu su visomis suinteresuotomis pusėmis parengti ugdymo turinio atnaujinimo gaires.

Dėl vadovų kadencijų A. Monkevičius pripažino, kad yra problema, nes trūksta norinčių dalyvauti konkursuose direktoriaus vietai užimti. Ministras paminėjo, kad keisis vadovų vertinimo metodika, konkursų organizavimo tvarka ir sąlygos gerai dirbantiems vadovams. A. Monkevičius pabrėžė, kad reikia sudaryti saugias sąlygas gerai dirbantiems vadovams ir juos vertinti.

Kalbėdamas apie planuojamą egzaminų reformą, ministras pabrėžė, kad tai nėra galutinis variantas ir kai bus vykdoma egzaminų reforma, bus tariamasi su švietimo bendruomene. Apie mokytojų etatinį apmokėjimą ministras sakė, kad sistema bus tobulinama, bet atlyginimai mokytojams nekils (kaip norėtųsi), nes nėra skirta lėšų. Lėšos bus didinamos pagalbai mokiniui ir valdymui finansuoti.

Ministras padėkojo už pozicijos išsakymą svarbiais švietimo politikos klausimais. Buvo nuspręsta, kad kovo mėnesį reikėtų vėl susitikti, aptarti nuveiktus darbus, pasidalinti informacija, idėjomis.

Posted in Naujienos | Komentarai įrašui Asociacijų susitikimas su naujuoju švietimo, mokslo ir sporto ministru yra išjungti

Edukacinė kelionė į Estiją, Suomiją

Lietuvos gimnazijų asociacija gruodžio 4-7 dienomis organizavo edukacinę kelionę į Estiją ir Suomiją.

Kelionės tikslas – supažindinti asociacijos narius su Estijos bei Suomijos švietimo sistemos patirtimi. Supažindinti dalyvius su ugdymo turinio planavimu ir įgyvendinamu skirtingų gebėjimų mokiniams, taip pat mokinių vertinimu, ugdymosi aplinkų pritaikymu ir būdais, kuriais  analizuojama ir fiksuoja individuali mokinių pažanga.

Kelionėje dalyvavo 41 asociacijos narys iš visos respublikos. Dalyviai lankėsi Tartu tarptautinėje mokykloje, kurioje mokosi mokinai iš įvairių šalių. Malonu buvo sutikti ir mokinį iš Lietuvos. Mokyklos atstovai supažindino su ugdymo proceso organizavimu, mokytojų darbo apmokėjimu, atsakė į rūpimus klausimus. Po susitikimo su mokyklos atstovais dalyviai lankėsi mokslo centre „AHHA“ . Jame yra vykdoma edukacinė veikla, interaktyviai ir įdomiai pristatomi gamtos dėsniai ir kiekvieno veikimas smulkiai paaiškinamas. Šis centras glaudžiai bendradarbiauja su Tartu universitetu ir pirmasis Estijoje pristatė įdomiosios fizikos, chemijos bandymų vietą. Kelionės dalyviai buvo sužavėti, kaip įdomiai ir linksmai sudaroma galimybė mokiniams  mokytis gamtos mokslų.

Continue reading

Posted in Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui Edukacinė kelionė į Estiją, Suomiją yra išjungti

LGA tarybos susitikimas su Telšių apskrities gimnazijų atstovais

Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybą lapkričio 16 d. buvo pakviesta susitikti su Telšių apskrities gimnazijų atstovais. Susitikimas vyko Mažeikiuose,  Merkelio Račkausko gimnazijoje.  Pradžioje taryba aptarė savo veiklą.  Tarybos nariai buvo supažindinti su edukacinės kelionės į Estiją, Suomiją organizaciniais klausimais. Taip pat taryba nusprendė, kad reikia oficialiai išsakyti savo nuomonę dėl mokytojų etatinio apmokėjimo tvarkos bei numatė gaires 2019 m. veiklos planui.

Susitikime su Telšių apskrities LGA nariais prezidentas Vytautas Kantauskas pristatė asociacijos veiklą per 2018 metus.  V. Kantauskas pasidžiaugė, kad organizuota kasmetinė  konferencija sukėlė didelį narių susidomėjimą.  Prezidentas supažindino su tarybos narių, deleguotų į įvairias darbo grupes, komisijas, darbo rezultatais ir išsakyta nuomone. V. Kantauskas paminėjo, kad Lietuvos gimnazijų asociacija siūlė Švietimo ir mokslo ministrei atidėti mokytojo etatinio apmokėjimo įvedimą visose mokyklose. Asociacija siūlė pirmiausia atlikti pilotinį jo išbandymą keliose mokyklose, o tik po to įvesti visoje respublikoje.  Prezidentas pabrėžė, kad į LGA siūlymą ministerija nekreipė dėmesio. Continue reading

Posted in Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui LGA tarybos susitikimas su Telšių apskrities gimnazijų atstovais yra išjungti