Edukacinė kelionė į Estiją, Suomiją

Lietuvos gimnazijų asociacija gruodžio 4-7 dienomis organizavo edukacinę kelionę į Estiją ir Suomiją.

Kelionės tikslas – supažindinti asociacijos narius su Estijos bei Suomijos švietimo sistemos patirtimi. Supažindinti dalyvius su ugdymo turinio planavimu ir įgyvendinamu skirtingų gebėjimų mokiniams, taip pat mokinių vertinimu, ugdymosi aplinkų pritaikymu ir būdais, kuriais  analizuojama ir fiksuoja individuali mokinių pažanga.

Kelionėje dalyvavo 41 asociacijos narys iš visos respublikos. Dalyviai lankėsi Tartu tarptautinėje mokykloje, kurioje mokosi mokinai iš įvairių šalių. Malonu buvo sutikti ir mokinį iš Lietuvos. Mokyklos atstovai supažindino su ugdymo proceso organizavimu, mokytojų darbo apmokėjimu, atsakė į rūpimus klausimus. Po susitikimo su mokyklos atstovais dalyviai lankėsi mokslo centre „AHHA“ . Jame yra vykdoma edukacinė veikla, interaktyviai ir įdomiai pristatomi gamtos dėsniai ir kiekvieno veikimas smulkiai paaiškinamas. Šis centras glaudžiai bendradarbiauja su Tartu universitetu ir pirmasis Estijoje pristatė įdomiosios fizikos, chemijos bandymų vietą. Kelionės dalyviai buvo sužavėti, kaip įdomiai ir linksmai sudaroma galimybė mokiniams  mokytis gamtos mokslų.

Continue reading

Posted in Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui Edukacinė kelionė į Estiją, Suomiją yra išjungti

LGA tarybos susitikimas su Telšių apskrities gimnazijų atstovais

Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybą lapkričio 16 d. buvo pakviesta susitikti su Telšių apskrities gimnazijų atstovais. Susitikimas vyko Mažeikiuose,  Merkelio Račkausko gimnazijoje.  Pradžioje taryba aptarė savo veiklą.  Tarybos nariai buvo supažindinti su edukacinės kelionės į Estiją, Suomiją organizaciniais klausimais. Taip pat taryba nusprendė, kad reikia oficialiai išsakyti savo nuomonę dėl mokytojų etatinio apmokėjimo tvarkos bei numatė gaires 2019 m. veiklos planui.

Susitikime su Telšių apskrities LGA nariais prezidentas Vytautas Kantauskas pristatė asociacijos veiklą per 2018 metus.  V. Kantauskas pasidžiaugė, kad organizuota kasmetinė  konferencija sukėlė didelį narių susidomėjimą.  Prezidentas supažindino su tarybos narių, deleguotų į įvairias darbo grupes, komisijas, darbo rezultatais ir išsakyta nuomone. V. Kantauskas paminėjo, kad Lietuvos gimnazijų asociacija siūlė Švietimo ir mokslo ministrei atidėti mokytojo etatinio apmokėjimo įvedimą visose mokyklose. Asociacija siūlė pirmiausia atlikti pilotinį jo išbandymą keliose mokyklose, o tik po to įvesti visoje respublikoje.  Prezidentas pabrėžė, kad į LGA siūlymą ministerija nekreipė dėmesio. Continue reading

Posted in Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui LGA tarybos susitikimas su Telšių apskrities gimnazijų atstovais yra išjungti

Lietuvos gimnazijų asociacijos konferencija „Per pasiekimus ir pažangą į asmenybės brandą“

Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba 2018 m. balandžio 27 d. Šiaulių arenoje organizavo kasmetinę konferenciją. Konferenciją sveikinimo kalba pradėjo  asociacijos prezidentas Vytautas Kantauskas, kuris pabrėžė, kad nepaisant įvairių pokyčių, vykdomų  švietimo, mokiniams, besimokantiems gimnazijoje, svarbu įgyti tų kompetencijų, kurios leistų sėkmingai kurti tolesnę karjerą. Pagrindinė gimnazijos misija – ugdyti brandžią asmenybę nepaisant permainų, kurias rengia švietimo politikos formuotojai. Konferencijos dalyviams vaizdo sveikinimą atsiuntė Švietimo ir mokslo  ministrė Jurgita Petrauskienė.

Konferencijos programą sudarė dvi dalys: pirma dalis labiau teorinė, antra – praktinė.  Pirmoje konferencijos dalyje psichologė Irma Suraučiūtė perskaitė pranešimą apie trijų kartų – Y, Z ir Alfa – ypatumus ir skirtumus. Pranešėja supažindino su metodais ir darbo formomis, veiksmingomis kiekvienai iš šių kartų, papasakojo, ką turi žinoti mokytojas dirbdamas su Z ir Alfa kartomis.

Pranešėjas Lukas Banevičius supažindino su ugdymo įstaigos kokybės standartais. Lektorius pabrėžė vadovo įtaką  įstaigos kultūrai, veiklai ir rezultatams. Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Songailienė pasidalino patirtimi, kokiais įrankiais naudodamiesi  mokytojai vertina mokinių pažangą,  ir supažindino su UAB „Tamo“ rengiamais įrankiais.

Per konferenciją patirtimi, sukaupta ugdant brandžias asmenybes, dalijosi Šiaulių miesto gimnazijų, Kauno rajono Ugnės Karvelis gimnazijos atstovai ir Švietimo skyriaus specialistai. Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Irena Raudienė supažindino su naujovėmis, kurios leis tobulinti mokinių vertinimą.

Konferencijos dalyviai džiaugėsi  įdomiais pranešimais, galimybe pasidalyti sukaupta patirtimi, išgirsti kolegų nuomonę ir pabendrauti su jais.

Visa informacija apie konferenciją publikuojama tinklalapyje Pedagogas.lt.

Posted in Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui Lietuvos gimnazijų asociacijos konferencija „Per pasiekimus ir pažangą į asmenybės brandą“ yra išjungti

Kviečiame į konferenciją „Per pasiekimus ir pažangą į asmenybės brandą“.

2018 m. balandžio 27 d. 10 val.

Šiaulių arenoje konferencijų salėje  IV a.

Jono Jablonskio g. 16, LT-78162 Šiauliai

Konferencijos programą galite peržiūrėti spustelėję čia.

Dalyvių registracija.

Konferencijos dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete, adresu http://www.semiplius.lt/.  Daugiau informacijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu  (8 41) 526045,  mob. tel. 8 652 2512.

Pažymėjimo išdavimo  mokestis ir kitos išlaidos bus apmokomos iš LGA lėšų.

LGA prezidentas Vytautas Kantauskas

Posted in Naujienos | Komentarai įrašui Kviečiame į konferenciją „Per pasiekimus ir pažangą į asmenybės brandą“. yra išjungti

LGA tarybos išvažiuojamasis posėdis Utenoje

Jau tapo tradicija Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos susitikimus rengti su apskričių asociacijų nariais. 2018 m. kovo 23 d. Utenos Dauniškio gimnazijoje vyko tarybos išvažiuojamasis posėdis. Posėdžio metu taryba apsvarstė veiklos planą 2018 metams. Buvo nutarta organizuoti kasmetinę konferenciją Šiauliuose balandžio 27 d. Tarybos nariai nusprendė, kad LGA nariams reikėtų organizuoti edukacinę kelionę į Estiją ir Suomiją. Narių nuomone, būtų naudinga praktiškai susipažinti su šių šalių švietimo sistemomis ir pabandyti gerąją patirtį panaudoti savo darbe. Nutarta kelionę autobusu į Estiją ir Suomiją organizuoti rugsėjo pabaigoje arba spalio mėnesį.

Susitikime su Utenos apskrities LGA nariais prezidentas Vytautas Kantauskas pristatė asociacijos veiklą per 2017 metus. V. Kantauskas pasidžiaugė, kad organizuota kasmetinė konferencija sukėlė didelį narių susidomėjimą, nes dalyvavo ne tik daug dalyvių, bet tinklalapyje Pedagogas.lt patalpintas konferencijos vaizdo įrašas sulaukė ir daug peržiūrų. Prezidentas taip pat pasidžiaugė, kad pavyko pagelbėti asociacijos nariams pasiruošiant naujai apmokėjimo tvarkai, rengiant darbo kodeksą, užsakant pavyzdinius pareigybių nuostatus ir darbo tvarkas. Po veiklos pristatymo kartu su Utenos apskrities atstovais buvo diskutuojama apie direktorių kadencijas ir rengiamą pedagogų etikos kodeksą.

Po pietų pertraukos pristatymą apie mokytojų etatinį apmokėjimą padarė Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas. Pranešėjas paaiškino, kaip formuojamas etatas, kiek į jį įeina kontaktinių, pasirengimo pamokoms valandų ir valandų pareiginėms funkcijoms atlikti. Etatui skirtos valandos bus skaičiuojamos metams ir jas bus galima lanksčiai paskirstyti metų eigoje priklausomai nuo situacijos ir ugdymo proceso ypatumų. A. Aldakauskas atkreipė dėmesį, kad etatai bus finansuojami atsižvelgiant į kiekvienos mokyklos ugdymo planą ir kad finansavimas turi garantuoti ugdymo planų įgyvendinimą. Pranešėjas sulaukė daug klausimų, buvo klausiama, kaip bus paskaičiuojami etatai, kaip jie formuojami, kaip skirstomi atsižvelgiant į mokytojų turimas kvalifikacines kategorijas ir pan.

Pasibaigus mokytojų etatinio modelio  pristatymui, dalyviai vyko susipažinti su Utenos krašto puodininkystės tradicijomis pas Vytautą Valiušį, tituluojamą Lietuvos puodžių karaliumi. Buvo įdomu plačiau sužinoti apie Lietuvos puodininkystės raidą, dabartines krytis ir puodų gamybos subtilybes. Posėdis praėjo produktyviai ir naudingai tiek LGA nariams, tiek Utenos asociacijos atstovams.

Posted in Naujienos, Veikla | Komentarai įrašui LGA tarybos išvažiuojamasis posėdis Utenoje yra išjungti

LGA tarybos susitikimas su Tauragės apskrities gimnazijų atstovais

Gruodžio 8 dieną Tauragės Žalgirių gimnazijoje vyko jau tradicija tapęs  Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos išvažiuojamasis posėdis, kuriame susitikta su Tauragės apskrities gimnazijų atstovais. Susitikimo metu tarybos nariai apžvelgė asociacijos veiklą per 2017 m. Tarybos nariai pasidžiaugė, kad gerai pavyko suorganizuoti kasmetinę konferenciją, turiningus ir įdomius išvažiuojamuosius posėdžius į apskritis, be to, asociacijos nariams buvo naudingos parengtos pareiginės instrukcijos. Asociacijos nariai pastebėjo, kad reikėtų atnaujinti vaizdo konferencijas, o rengiant kasmetinę konferenciją kviesti mokinių ir mokytojų atstovus iš kiekvienos įstaigos. Apibendrinęs 2017 m. asociacijos veiklą, Tauragės Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas pristatė savo darbo sistemą formuojant mokinių darbo kultūrą. Pranešėjas supažindino su įvairiais modeliais ir sistemomis, kurios yra įdiegtos gimnazijoje ir prisideda prie mokinių darbo kultūros gerinimo bei užtikrina ugdymo kokybę. Po J. Jatauto pranešimo Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktorius Vytautas Kantauskas pristatė Šiauliuose naudojamą aplinkos lėšų finansavimo modelį. Pristatytame modelyje pagrindinė dalis yra formulė, pagal kurią apskaičiuojamos lėšos kiekvienai mokyklai. Skirtas lėšas mokykla turi laisvę panaudoti savo nuožiūra finansuojant reikalingą etatų skaičių, atliekant numatytus remonto darbus bei įsigyjant reikalingų prekių. Vilniaus Žirmūnų gimnazijos direktorius Edmundas Grigaliūnas pristatė N Vilniaus mokyklos lėšų poreikį, kurį teikė miesto politikams dėl reikalingų lėšų skyrimo. Pranešėjas pabrėžė, kad tai buvo labai svarbu, nes Vilniuje mokyklų finansavimas yra vienas iš mažiausių lyginant su kitų rajonų ir miestų mokyklomis. Toks N mokyklos lėšų poreikio pristatymas miesto politikams leido pagrįsti lėšų būtinumą, norint užtikrinti bent minimalias  ugdymo aprūpinimo sąlygas.

Po pietų dalyviai susipažino su Tauragės istorija, žymiausiomis vietomis.  Susitikimo dalyviai pasidžiaugė produktyviu ir įdomiu renginiu, galimybe pabendrauti, sužinoti kitų patirtį ir pasidalinti savąja.

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment

Kvietimas į respublikinę gamtos mokslų mokinių ir mokytojų konferenciją „Menas mokytis ir tyrinėti“

KONFERENCIJOS TIKSLAI:

 • skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais,
 • pasidalinti mokinių ir mokytojų patirtimi,
 • ugdyti mokinių bendradarbiavimo bei pažinimo kompetencijas, atliekant integruotas gamtos mokslų užduotis.

KONFERENCIJOS LAIKAS: 2017 m. gruodžio 1 d. 10.00 val.

KONFERENCIJOS VIETA: Šiaulių Simono Daukanto gimnazija, S. Daukanto g. 71, Šiauliai.

DALYVIAI: pagrindinių  mokyklų, progimnazijų, vidurinių  mokyklų, profesinio rengimo centrų, gimnazijų mokiniai ir mokytojai.

NUMATOMA KONFERENCIJOS PROGRAMA:

 • 9.00 – 10.00  val. – dalyvių registracija,
 • 10.00 – 10.15 val. – konferencijos atidarymas,
 • 10.15 – 11.15 val. – plenarinis posėdis,
 • 11.15 – 12.30 val. – darbas sekcijose,
 • 12.30 – 13.00 val. – pietų pertrauka,
 • 13.00 – 14.30 val. – darbas sekcijose,
 • 14.30 – 15.00 val. – dalyvių diskusijos ir konferencijos apibendrinimas.

NUMATOMOS KONFERENCIJOS DARBO FORMOS: žodiniai, stendiniai ir vaizdo pranešimai, diskusijos.

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS:

 • pavadinimas, pranešėjas, mokykla, mokytojo pavardė, vardas,
 • pranešimo trukmė –  nuo 5  iki 10 min.,
 • stendiniams pranešimams reikalingas priemones nurodyti iš anksto.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2017 m. lapkričio 25 d. elektroniniu paštu sdg.gkonf@gmail.com arba paštu  atsiunčiant dalyvio anketą (pridėta prie kvietimo).

Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro pažymėjimai.

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos pažymėjimo kaina 3 EUR (lėšos skiriamos kvalifikacijos pažymėjimams ir kavos pertraukai). Dėl kvalifikacijos pažymėjimų registruotis Semi+“.

TELEFONAI PASITEIRAUTI: Liuda – tel. Nr. 8 616 43 995, Vidas – tel. Nr. 8 600 40 216.

KONFERENCIJOS PARTNERIAI:

 • Šiaulių universitetas
 • Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras

DALYVIO PARAIŠKA

Posted in Gimnazijų naujienos, Naujienos | Leave a comment

LGA tarybos susitikimas su socialiniais partneriais

Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje spalio 27 dieną vyko Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos susitikimas su socialiniais partneriais. Į susitikimą atvyko šie partneriai: Vygintas Eidėnas, Pedagogas.lt projektų vadovas, Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius, Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas, Raimondas Štreimikis, TAMO direktorius, Saulius Bugailiškis,  Mykolo Romerio universiteto komunikacijos ir rinkodaros vadovas.

Susitikime LGA tarybos nariai partneriams pristatė asociacijos lūkesčius bei ką  LGA galėtų pasiūlyti jiems.  Nariai akcentavo, kad būtų gerai iš partnerių sulaukti pagalbos šiose srityse:

 • pranešimų konferencijose;
 • seminarų organizavimo asociacijos nariams;
 • bendrų projektų;
 • naudingos informacijos;
 • pagalbos atstovaujant asociacijos interesus (konsultavimas, palaikymas ir pan. );
 • materialinės paramos.

Iš savo pasės asociacija galėtų pasiūlyti partneriams pagalbą šiose srityse:

 • informacijos perdavimą ir suteikimą;
 • bendrus projektus;
 • pranešimus ir seminarų organizavimą;
 • paramą ir palaikymą ginant partnerio interesus;
 • auditorijos suteikimą.

Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, direktorius pasidžiaugė, kad yra galimybė kartu aptarti tolesnes bendradarbiavimo kryptis. A. Varanauskas patikino, kad jo asociacija mielai gali organizuoti pranešimų turą vadybine, verslo, ekonomine tematika LGA nariams apskrityse, taip pat gali padėti organizuoti konferencijas ir suteikti patalpas joms organizuoti.

Arminas, kalbėdamas kaip švietimo ir mokslo ministrės patarėjas, supažindino LGA tarybos narius su naujovėmis, rengiamomis ministerijoje. Laukia daug darbų, bus daug dėmesio skiriama biurokratijos mažinimui mokyklose, finansavimo metodikai, mokytojų etatiniam apmokėjimui, pedagogų rengimui.

Raimondas Štreimikis, TAMO direktorius, pristatė el.dienyno naujoves. Jis informavo, kad el.dienyne atsiras galimybė matuoti mokinių pažangą, taip pat paminėjo, kad mokytojams reikės kas du mėnesiai keisti slaptažodį. R. Štreimikis pažadėjo, kad mielai suteiks pagalbą organizuojant LGA konferenciją, kvietė prisijungti prie bendrų projektų.

Vygintas Eidėnas  pristatė platformos Pedagogas.lt naujoves, kurios bus aktualios gimnazijoms. V. Eidėnas paminėjo, kad praėjusių metų LGA konferencijos filmuota medžiaga yra patalpinta jų platformoje ir sulaukė apie 2,5 tūkstančio peržiūrų. Jis patikino, kad ir toliau prisidės prie konferencijų organizavimo.

Saulius Bugailiškis,  Mykolo Romerio universiteto komunikacijos ir rinkodaros vadovas, sakė, kad galėtų suteikti teisinę pagalba LGA nariams, vesti seminarus, organizuoti nuotolines paskaitas, teikti informaciją apie įstojimo galimybes ir jau studijuojančius mokinius, organizuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarus.

Pasibaigus dalyvių pasisakymams vyko diskusija apie tolesnį  bendradarbiavimą ir jo perspektyvas. Susitikimo dalyviai pasidžiaugė produktyviu ir naudingu susitikimu, galimybe pabendrauti ir išsakyti savo pozicijas bei pageidavimus.

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment

Asociacijų susitikimas Vilniuje

2017 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus Žemynos gimnazijoje vyko Lietuvos švietimą atstovaujančių asociacijų pasitarimas. Pasitarimą inicijavo LMVA prezidentas Dainius Žvirdauskas. Į pasitarimą buvo pakviesta Švietimo ir mokslo ministerijos specialistė Audronė Razmantienė, kuri pakomentavo įsigaliojusius teisės aktus. Pranešėja kalbėjo apie pasirengimą įgyvendinti lytiškumo programą, užtikrinti prevencinių programų įgyvendinimą mokyklose, vadovų kadencijų įvedimą ir vadybinių kvalifikacinių kategorijų panaikinimą. Pranešėja paminėjo, kad reikės parengti daug naujų dokumentų ir kad laukia visų dalyvavimo teikiant pasiūlymus. Po Švietimo ir mokslo ministerijos specialistės pasisakymo kalbėjo neseniai susikūrusios Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkė Jolita Andrijauskienė. Pranešėja supažindino su profsąjungos susikūrimo istorija, veiklos sritimis, nuveiktais darbais. Pirmininkė pasidžiaugė, kad profsąjungai pavyko parengti įvairias tvarkas, susijusias su naujo darbo kodekso įvedimu. J. Andrijauskienė informavo, kad buvo pakviesta rengiant šakinę kolektyvinę sutartį, į kurią  siekė įtraukti punktus, gerinančius švietimo įstaigų  vadovų darbo sąlygas.

Pasibaigus pranešėjų kalboms LMVA prezidentas Dainius Žvirdauskas kvietė dalyvius pasisakyti. Daugelis dalyvių pasidžiaugė susikūrus vadovų profsąjungai ir pažymėjo, kad asociacijos ir profsąjunga turi bendradarbiauti ir tinkamai atstovauti švietimo bendruomenę.  Pasitarimo pabaigoje buvo nuspręsta, kad LMVA skyrių pirmininkai savo narius informuos apie vadovų profsąjungos veiklą ir rekomenduos tapti jos nariais.

 

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment

Respublikos gimnazijų I- IV kl. mokinių konkursas

Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Kviečiame Lietuvos respublikos gimnazijas dalyvauti Lietuvos respublikos gimnazijų I- IV klasių mokinių integruotame istorijos – technologijų konkurse

„Lietuvos Nepriklausomybei – 100“ (konkursas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui).

Integruoto konkurso tikslas –  skatinti domėtis savo valstybės istorija, kultūra, ugdyti mokinių pilietiškumą, kūrybinius polinkius.

Konkurso nuostatai

Registracijos forma

Posted in Gimnazijų naujienos, Naujienos | Leave a comment