LGA tarybos susitikimas su Tauragės apskrities gimnazijų atstovais

Gruodžio 8 dieną Tauragės Žalgirių gimnazijoje vyko jau tradicija tapęs  Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos išvažiuojamasis posėdis, kuriame susitikta su Tauragės apskrities gimnazijų atstovais. Susitikimo metu tarybos nariai apžvelgė asociacijos veiklą per 2017 m. Tarybos nariai pasidžiaugė, kad gerai pavyko suorganizuoti kasmetinę konferenciją, turiningus ir įdomius išvažiuojamuosius posėdžius į apskritis, be to, asociacijos nariams buvo naudingos parengtos pareiginės instrukcijos. Asociacijos nariai pastebėjo, kad reikėtų atnaujinti vaizdo konferencijas, o rengiant kasmetinę konferenciją kviesti mokinių ir mokytojų atstovus iš kiekvienos įstaigos. Apibendrinęs 2017 m. asociacijos veiklą, Tauragės Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas pristatė savo darbo sistemą formuojant mokinių darbo kultūrą. Pranešėjas supažindino su įvairiais modeliais ir sistemomis, kurios yra įdiegtos gimnazijoje ir prisideda prie mokinių darbo kultūros gerinimo bei užtikrina ugdymo kokybę. Po J. Jatauto pranešimo Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktorius Vytautas Kantauskas pristatė Šiauliuose naudojamą aplinkos lėšų finansavimo modelį. Pristatytame modelyje pagrindinė dalis yra formulė, pagal kurią apskaičiuojamos lėšos kiekvienai mokyklai. Skirtas lėšas mokykla turi laisvę panaudoti savo nuožiūra finansuojant reikalingą etatų skaičių, atliekant numatytus remonto darbus bei įsigyjant reikalingų prekių. Vilniaus Žirmūnų gimnazijos direktorius Edmundas Grigaliūnas pristatė N Vilniaus mokyklos lėšų poreikį, kurį teikė miesto politikams dėl reikalingų lėšų skyrimo. Pranešėjas pabrėžė, kad tai buvo labai svarbu, nes Vilniuje mokyklų finansavimas yra vienas iš mažiausių lyginant su kitų rajonų ir miestų mokyklomis. Toks N mokyklos lėšų poreikio pristatymas miesto politikams leido pagrįsti lėšų būtinumą, norint užtikrinti bent minimalias  ugdymo aprūpinimo sąlygas.

Po pietų dalyviai susipažino su Tauragės istorija, žymiausiomis vietomis.  Susitikimo dalyviai pasidžiaugė produktyviu ir įdomiu renginiu, galimybe pabendrauti, sužinoti kitų patirtį ir pasidalinti savąja.

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment

Kvietimas į respublikinę gamtos mokslų mokinių ir mokytojų konferenciją „Menas mokytis ir tyrinėti“

KONFERENCIJOS TIKSLAI:

 • skatinti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais,
 • pasidalinti mokinių ir mokytojų patirtimi,
 • ugdyti mokinių bendradarbiavimo bei pažinimo kompetencijas, atliekant integruotas gamtos mokslų užduotis.

KONFERENCIJOS LAIKAS: 2017 m. gruodžio 1 d. 10.00 val.

KONFERENCIJOS VIETA: Šiaulių Simono Daukanto gimnazija, S. Daukanto g. 71, Šiauliai.

DALYVIAI: pagrindinių  mokyklų, progimnazijų, vidurinių  mokyklų, profesinio rengimo centrų, gimnazijų mokiniai ir mokytojai.

NUMATOMA KONFERENCIJOS PROGRAMA:

 • 9.00 – 10.00  val. – dalyvių registracija,
 • 10.00 – 10.15 val. – konferencijos atidarymas,
 • 10.15 – 11.15 val. – plenarinis posėdis,
 • 11.15 – 12.30 val. – darbas sekcijose,
 • 12.30 – 13.00 val. – pietų pertrauka,
 • 13.00 – 14.30 val. – darbas sekcijose,
 • 14.30 – 15.00 val. – dalyvių diskusijos ir konferencijos apibendrinimas.

NUMATOMOS KONFERENCIJOS DARBO FORMOS: žodiniai, stendiniai ir vaizdo pranešimai, diskusijos.

REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS:

 • pavadinimas, pranešėjas, mokykla, mokytojo pavardė, vardas,
 • pranešimo trukmė –  nuo 5  iki 10 min.,
 • stendiniams pranešimams reikalingas priemones nurodyti iš anksto.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2017 m. lapkričio 25 d. elektroniniu paštu sdg.gkonf@gmail.com arba paštu  atsiunčiant dalyvio anketą (pridėta prie kvietimo).

Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro pažymėjimai.

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos pažymėjimo kaina 3 EUR (lėšos skiriamos kvalifikacijos pažymėjimams ir kavos pertraukai). Dėl kvalifikacijos pažymėjimų registruotis Semi+“.

TELEFONAI PASITEIRAUTI: Liuda – tel. Nr. 8 616 43 995, Vidas – tel. Nr. 8 600 40 216.

KONFERENCIJOS PARTNERIAI:

 • Šiaulių universitetas
 • Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras

DALYVIO PARAIŠKA

Posted in Gimnazijų naujienos, Naujienos | Leave a comment

LGA tarybos susitikimas su socialiniais partneriais

Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje spalio 27 dieną vyko Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos susitikimas su socialiniais partneriais. Į susitikimą atvyko šie partneriai: Vygintas Eidėnas, Pedagogas.lt projektų vadovas, Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius, Švietimo ir mokslo ministrės patarėjas, Raimondas Štreimikis, TAMO direktorius, Saulius Bugailiškis,  Mykolo Romerio universiteto komunikacijos ir rinkodaros vadovas.

Susitikime LGA tarybos nariai partneriams pristatė asociacijos lūkesčius bei ką  LGA galėtų pasiūlyti jiems.  Nariai akcentavo, kad būtų gerai iš partnerių sulaukti pagalbos šiose srityse:

 • pranešimų konferencijose;
 • seminarų organizavimo asociacijos nariams;
 • bendrų projektų;
 • naudingos informacijos;
 • pagalbos atstovaujant asociacijos interesus (konsultavimas, palaikymas ir pan. );
 • materialinės paramos.

Iš savo pasės asociacija galėtų pasiūlyti partneriams pagalbą šiose srityse:

 • informacijos perdavimą ir suteikimą;
 • bendrus projektus;
 • pranešimus ir seminarų organizavimą;
 • paramą ir palaikymą ginant partnerio interesus;
 • auditorijos suteikimą.

Arminas Varanauskas, asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“, direktorius pasidžiaugė, kad yra galimybė kartu aptarti tolesnes bendradarbiavimo kryptis. A. Varanauskas patikino, kad jo asociacija mielai gali organizuoti pranešimų turą vadybine, verslo, ekonomine tematika LGA nariams apskrityse, taip pat gali padėti organizuoti konferencijas ir suteikti patalpas joms organizuoti.

Arminas, kalbėdamas kaip švietimo ir mokslo ministrės patarėjas, supažindino LGA tarybos narius su naujovėmis, rengiamomis ministerijoje. Laukia daug darbų, bus daug dėmesio skiriama biurokratijos mažinimui mokyklose, finansavimo metodikai, mokytojų etatiniam apmokėjimui, pedagogų rengimui.

Raimondas Štreimikis, TAMO direktorius, pristatė el.dienyno naujoves. Jis informavo, kad el.dienyne atsiras galimybė matuoti mokinių pažangą, taip pat paminėjo, kad mokytojams reikės kas du mėnesiai keisti slaptažodį. R. Štreimikis pažadėjo, kad mielai suteiks pagalbą organizuojant LGA konferenciją, kvietė prisijungti prie bendrų projektų.

Vygintas Eidėnas  pristatė platformos Pedagogas.lt naujoves, kurios bus aktualios gimnazijoms. V. Eidėnas paminėjo, kad praėjusių metų LGA konferencijos filmuota medžiaga yra patalpinta jų platformoje ir sulaukė apie 2,5 tūkstančio peržiūrų. Jis patikino, kad ir toliau prisidės prie konferencijų organizavimo.

Saulius Bugailiškis,  Mykolo Romerio universiteto komunikacijos ir rinkodaros vadovas, sakė, kad galėtų suteikti teisinę pagalba LGA nariams, vesti seminarus, organizuoti nuotolines paskaitas, teikti informaciją apie įstojimo galimybes ir jau studijuojančius mokinius, organizuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarus.

Pasibaigus dalyvių pasisakymams vyko diskusija apie tolesnį  bendradarbiavimą ir jo perspektyvas. Susitikimo dalyviai pasidžiaugė produktyviu ir naudingu susitikimu, galimybe pabendrauti ir išsakyti savo pozicijas bei pageidavimus.

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment

Asociacijų susitikimas Vilniuje

2017 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus Žemynos gimnazijoje vyko Lietuvos švietimą atstovaujančių asociacijų pasitarimas. Pasitarimą inicijavo LMVA prezidentas Dainius Žvirdauskas. Į pasitarimą buvo pakviesta Švietimo ir mokslo ministerijos specialistė Audronė Razmantienė, kuri pakomentavo įsigaliojusius teisės aktus. Pranešėja kalbėjo apie pasirengimą įgyvendinti lytiškumo programą, užtikrinti prevencinių programų įgyvendinimą mokyklose, vadovų kadencijų įvedimą ir vadybinių kvalifikacinių kategorijų panaikinimą. Pranešėja paminėjo, kad reikės parengti daug naujų dokumentų ir kad laukia visų dalyvavimo teikiant pasiūlymus. Po Švietimo ir mokslo ministerijos specialistės pasisakymo kalbėjo neseniai susikūrusios Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkė Jolita Andrijauskienė. Pranešėja supažindino su profsąjungos susikūrimo istorija, veiklos sritimis, nuveiktais darbais. Pirmininkė pasidžiaugė, kad profsąjungai pavyko parengti įvairias tvarkas, susijusias su naujo darbo kodekso įvedimu. J. Andrijauskienė informavo, kad buvo pakviesta rengiant šakinę kolektyvinę sutartį, į kurią  siekė įtraukti punktus, gerinančius švietimo įstaigų  vadovų darbo sąlygas.

Pasibaigus pranešėjų kalboms LMVA prezidentas Dainius Žvirdauskas kvietė dalyvius pasisakyti. Daugelis dalyvių pasidžiaugė susikūrus vadovų profsąjungai ir pažymėjo, kad asociacijos ir profsąjunga turi bendradarbiauti ir tinkamai atstovauti švietimo bendruomenę.  Pasitarimo pabaigoje buvo nuspręsta, kad LMVA skyrių pirmininkai savo narius informuos apie vadovų profsąjungos veiklą ir rekomenduos tapti jos nariais.

 

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment

Respublikos gimnazijų I- IV kl. mokinių konkursas

Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Kviečiame Lietuvos respublikos gimnazijas dalyvauti Lietuvos respublikos gimnazijų I- IV klasių mokinių integruotame istorijos – technologijų konkurse

„Lietuvos Nepriklausomybei – 100“ (konkursas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui).

Integruoto konkurso tikslas –  skatinti domėtis savo valstybės istorija, kultūra, ugdyti mokinių pilietiškumą, kūrybinius polinkius.

Konkurso nuostatai

Registracijos forma

Posted in Gimnazijų naujienos, Naujienos | Leave a comment

LGA konferencija Kaune

Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba 2017 m. balandžio 28 d. Kauno verslo lyderių centre organizavo kasmetinę konferenciją „Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir praktikoje“. Renginyje dalyvavo 118 dalyvių iš visos Lietuvos. Konferenciją sveikinimo kalba pradėjo LG asociacijos prezidentas Vytautas Kantauskas, kuris akcentavo pasirinktos temos aktualumą ir naudą kiekvienai gimnazijai. Apie mokinių pažangos matavimą kalbėjo septyni praktikai. Pranešėjai dalijosi savo patirtimi ir pristatė sistemas, kaip organizuoja mokinių pažangos matavimą ne tik gimnazijos, bet ir pamokos kontekste. Dalyviai galėjo ne tik išgirsti kitų mokyklų patirtį, bet ir gauti pedagogų naudojamas mokinių pažangos matavimo formas. Continue reading

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment

Kviečiame susipažinti su konferencijos programa

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į KONFERENCIJĄ

Lietuvos gimnazijų asociacija balandžio 28 d. organizuoja konferenciją „Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir praktikoje”, kuri vyks Kauno verslo lyderių centre (K.Donelaičio g. 62 / V.Putvinskio g. 53, LT-44248 Kaunas).

 Registracija vykdoma iki 04-25 d.

Registruotis galite čia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdQVao1yAiasjIfG3-HIRFycnlilFcw3lyiiJmokacqDvUQ/viewform

Pagarbiai,
Konferencijos organizacinis komitetas

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment

Tarybos posėdis Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje

Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba kovo 17 d. organizavo išvažiuojamąjį posėdį Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijoje.  Pirmoje posėdžio dalyje  taryba aptarė ir  sprendė asociacijos veiklos ir kasmetinės konferencijos organizavimo klausimus, asociacijos lėšų paskirstymo tvarką bei bendradarbiavimo su partneriais perspektyvas. Posėdyje  nutarta kasmetinę konferenciją organizuoti Kaune balandžio 28 d.

Antroje dalyje vyko susitikimas su Klaipėdos apskrities LGA nariais, kur prezidentas Vytautas Kantauskas trumpai pristatė asociacijos tarybos veiklą bei asociacijos partnerius. Pirmasis iš partnerių kalbėjo Vygintas Eidėnas, Pedagogas.lt projektų vadovas.  Pranešėjas supažindino su galimybėmis, kurias teikia kvalifikacijos kėlimas nuotoliniu būdu, su  Pedagogas.lt teikiamų seminarų pasiūla ir nuolaidomis, taikomomis asociacijos nariams.  Vilniaus Žirmūnų gimnazijos direktorius Edmundas Grigaliūnas pristatė mokytojų etatinio apmokėjimo modelį, kurį parengė Vilniaus mokyklų vadovai. Pranešėjas sulaukė daug klausimų mokytojų etatinio apmokėjimo tema;  vyko aktyvi dalyvių diskusija. Susitikimo pabaigoje pasisakė Arminas Varanauskas, Žinių ekonomikos forumo direktorius. Jis pristatė Vyriausybės veiklos programos dalį, susijusią su švietimu. Po pranešimo dalyviai grupėse aptarinėjo, kokios kryptys ir darbai yra patys aktualiausi gimnazijoms. Continue reading

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment

Lietuvos švietimo įstaigų asociacijų sueiga

Lietuvos Respublikos Seimo konferencijų salėje sausio 25 d. vyko Lietuvos švietimo įstaigų asociacijų tarybų sueiga. Sueigos tikslas – pareikšti savo nuomonę apie Lietuvos Respublikos Prezidentės teikiamas Seimui  svarstyti Švietimo įstatymo pataisas dėl švietimo įstaigų vadovų atrankos, skyrimo, vertinimo bei darbo terminų.

Sueigą sveikinimo kalba pradėjo Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė dr. Ramutė Meškauskienė. R. Meškauskienė pasidžiaugė, kad į sueigą atvyko 111 dalyvių iš 14 asociacijų, Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas, Tėvų forumo pirmininkas Audrius Murauskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo klausimais Jonas Mickus ir daug kitų garbių asmenų. Pasveikinti sueigos dalyvių atvyko ir Seimo pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė.

Pirmąjį pranešimą apie Švietimo įstatymo pataisų atsiradimo priežastis ir tikslus sueigai pristatė  Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė. Pranešėja akcentavo, kad reikia pertvarkyti švietimo įstaigų valdymą didinant steigėjo ir vadovo atsakomybę už įstaigos darbo rezultatus. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė pabrėžė, kad reikia stiprinti savivaldą, įtraukti tėvus ir socialinius partnerius į įstaigų valdymą, kad vadovas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Patarėja pažymėjo, kad rengiant Švietimo įstatymo pataisas dėl vadovų kadencijos bendradarbiavimas vyko su suinteresuotomis šalimis, bet ne visi apie tai žinojo.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė savo pranešime „Švietimo vadovų kadencijos priežastys ir tikslai“ pažymėjo, kad vadovą turi vertinti bendruomenė, jis turi būti kolektyvo lyderis, turintis pakankamai įrankių, leidžiančių įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Visi kiti pranešėjai pritarė, kad vadovams kadencijos  būtų įvestos, bet pabrėžė, kad visiems vadovams nepriklausomai nuo išdirbto laiko įstatymas būtų taikomas vienodai. Pasisakantys akcentavo, kad vadovų stažas ir patirtis būtų traktuojamas kaip privalumas o ne  trūkumas, kad gerai dirbantys vadovai turėtų galimybę skleisti savo patirtį, būtų sudarytos karjeros kilimo galimybės. Taip pat buvo kalbama, kad įstaigų bendruomenėms būtų  suteikta teisė spręsti, kiek kadencijų vadovas gali vadovauti įstaigai. Nemažai buvo kalbama ir apie vadovo socialinių garantijų užtikrinimą ir konkursų organizavimo tvarką.

Sueigos pabaigoje švietimų įstaigų asociacijų prezidentai buvo pakviesti pasirašyti kreipimąsi, kuris yra adresuotas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui, Švietimo ir mokslo ministrei, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorei. Kreipimasis dėl Švietimo įstatymo pataisų pridedamas.

Sueigą organizavo ir vedė Lietuvos mokyklų asociacijos prezidentė dr. Ramutė Meškauskienė ir Lietuvos gimnazijų asociacijos prezidentas Vytautas Kantauskas.

LŠĮVA kreipimasis

Posted in Naujienos, Veikla | Leave a comment