LGA tarybos susitikimas su ŠMSM viceministru R. Skaudžiumi ir Bendrojo ugdymo departamento direktore J. Navickaite

Jau tradicija tapusiame LGA tarybos susitikime su ŠMSM viceministru R. Skaudžiumi ir BUD direktore Jolanta Navickaite diskutuota apie gimnazijų vadovams tenkančius iššūkius sprendžiant lankomumo problemas mokyklose, mokinių bei jų tėvų teises ir pareigas reglamentuojančius teisinius dokumentus, pasirengimą įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas, numatomą PUPP slenkstį mokiniams, norintiems tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, planuojamą Gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimą ir kt. švietimo įstaigoms aktualius klausimus.

This entry was posted in Naujienos, Naujienos. Bookmark the permalink.