LGA taryba susitiko su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais

Kartą per  3 mėnesius LGA taryba susitinka su LR švietimo, mokslo ir ministeriijos atstovais. Šį kartą diskutavome apie švietimo pagalbos aktualijas pabėgėlių iš Ukrainos vaikams, numatomas mokyklų tinklo pertvarkas, mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo metodiką (LGA išreiškė poziciją, jog keičiantis vidurinio ugdymo sąrangai – būtina peržiūrėti mokytojo etato finansavimą), mokytojų rengimo galimybes ir perspektyvas, išsilavinimo dokumentų skaitmenizavimą, švietimo įstaigų karjeros modelio projektą ir kt.

Daug diskusijų sukėlė privalomo brandos darbo atsiradimas – LGA  narių nuomone, tai nėra katalizatorius gerinti rezultatams, nes susiduriame su itin dideliais laiko ir žmogiškaisiais ištekliais, kurie nėra numatyti.

Aktuali atnaujintų programų įgyvendinimo kokybė – akcentavome, kad bus reikalingos investicijos į mokymo priemones, vadovėlius.

This entry was posted in Naujienos, Naujienos. Bookmark the permalink.