LGA tarybos išvažiuojamasis posėdis Utenoje

Jau tapo tradicija Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybos susitikimus rengti su apskričių asociacijų nariais. 2018 m. kovo 23 d. Utenos Dauniškio gimnazijoje vyko tarybos išvažiuojamasis posėdis. Posėdžio metu taryba apsvarstė veiklos planą 2018 metams. Buvo nutarta organizuoti kasmetinę konferenciją Šiauliuose balandžio 27 d. Tarybos nariai nusprendė, kad LGA nariams reikėtų organizuoti edukacinę kelionę į Estiją ir Suomiją. Narių nuomone, būtų naudinga praktiškai susipažinti su šių šalių švietimo sistemomis ir pabandyti gerąją patirtį panaudoti savo darbe. Nutarta kelionę autobusu į Estiją ir Suomiją organizuoti rugsėjo pabaigoje arba spalio mėnesį.

Susitikime su Utenos apskrities LGA nariais prezidentas Vytautas Kantauskas pristatė asociacijos veiklą per 2017 metus. V. Kantauskas pasidžiaugė, kad organizuota kasmetinė konferencija sukėlė didelį narių susidomėjimą, nes dalyvavo ne tik daug dalyvių, bet tinklalapyje Pedagogas.lt patalpintas konferencijos vaizdo įrašas sulaukė ir daug peržiūrų. Prezidentas taip pat pasidžiaugė, kad pavyko pagelbėti asociacijos nariams pasiruošiant naujai apmokėjimo tvarkai, rengiant darbo kodeksą, užsakant pavyzdinius pareigybių nuostatus ir darbo tvarkas. Po veiklos pristatymo kartu su Utenos apskrities atstovais buvo diskutuojama apie direktorių kadencijas ir rengiamą pedagogų etikos kodeksą.

Po pietų pertraukos pristatymą apie mokytojų etatinį apmokėjimą padarė Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas. Pranešėjas paaiškino, kaip formuojamas etatas, kiek į jį įeina kontaktinių, pasirengimo pamokoms valandų ir valandų pareiginėms funkcijoms atlikti. Etatui skirtos valandos bus skaičiuojamos metams ir jas bus galima lanksčiai paskirstyti metų eigoje priklausomai nuo situacijos ir ugdymo proceso ypatumų. A. Aldakauskas atkreipė dėmesį, kad etatai bus finansuojami atsižvelgiant į kiekvienos mokyklos ugdymo planą ir kad finansavimas turi garantuoti ugdymo planų įgyvendinimą. Pranešėjas sulaukė daug klausimų, buvo klausiama, kaip bus paskaičiuojami etatai, kaip jie formuojami, kaip skirstomi atsižvelgiant į mokytojų turimas kvalifikacines kategorijas ir pan.

Pasibaigus mokytojų etatinio modelio  pristatymui, dalyviai vyko susipažinti su Utenos krašto puodininkystės tradicijomis pas Vytautą Valiušį, tituluojamą Lietuvos puodžių karaliumi. Buvo įdomu plačiau sužinoti apie Lietuvos puodininkystės raidą, dabartines krytis ir puodų gamybos subtilybes. Posėdis praėjo produktyviai ir naudingai tiek LGA nariams, tiek Utenos asociacijos atstovams.

This entry was posted in Naujienos, Veikla. Bookmark the permalink.