Lietuvos gimnazijų asociacijos konferencija „Per pasiekimus ir pažangą į asmenybės brandą“

Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba 2018 m. balandžio 27 d. Šiaulių arenoje organizavo kasmetinę konferenciją. Konferenciją sveikinimo kalba pradėjo  asociacijos prezidentas Vytautas Kantauskas, kuris pabrėžė, kad nepaisant įvairių pokyčių, vykdomų  švietimo, mokiniams, besimokantiems gimnazijoje, svarbu įgyti tų kompetencijų, kurios leistų sėkmingai kurti tolesnę karjerą. Pagrindinė gimnazijos misija – ugdyti brandžią asmenybę nepaisant permainų, kurias rengia švietimo politikos formuotojai. Konferencijos dalyviams vaizdo sveikinimą atsiuntė Švietimo ir mokslo  ministrė Jurgita Petrauskienė.

Konferencijos programą sudarė dvi dalys: pirma dalis labiau teorinė, antra – praktinė.  Pirmoje konferencijos dalyje psichologė Irma Suraučiūtė perskaitė pranešimą apie trijų kartų – Y, Z ir Alfa – ypatumus ir skirtumus. Pranešėja supažindino su metodais ir darbo formomis, veiksmingomis kiekvienai iš šių kartų, papasakojo, ką turi žinoti mokytojas dirbdamas su Z ir Alfa kartomis.

Pranešėjas Lukas Banevičius supažindino su ugdymo įstaigos kokybės standartais. Lektorius pabrėžė vadovo įtaką  įstaigos kultūrai, veiklai ir rezultatams. Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Songailienė pasidalino patirtimi, kokiais įrankiais naudodamiesi  mokytojai vertina mokinių pažangą,  ir supažindino su UAB „Tamo“ rengiamais įrankiais.

Per konferenciją patirtimi, sukaupta ugdant brandžias asmenybes, dalijosi Šiaulių miesto gimnazijų, Kauno rajono Ugnės Karvelis gimnazijos atstovai ir Švietimo skyriaus specialistai. Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Irena Raudienė supažindino su naujovėmis, kurios leis tobulinti mokinių vertinimą.

Konferencijos dalyviai džiaugėsi  įdomiais pranešimais, galimybe pasidalyti sukaupta patirtimi, išgirsti kolegų nuomonę ir pabendrauti su jais.

Visa informacija apie konferenciją publikuojama tinklalapyje Pedagogas.lt.

This entry was posted in Naujienos, Naujienos. Bookmark the permalink.