LGA tarybos susitikimas su Telšių apskrities gimnazijų atstovais

Lietuvos gimnazijų asociacijos tarybą lapkričio 16 d. buvo pakviesta susitikti su Telšių apskrities gimnazijų atstovais. Susitikimas vyko Mažeikiuose,  Merkelio Račkausko gimnazijoje.  Pradžioje taryba aptarė savo veiklą.  Tarybos nariai buvo supažindinti su edukacinės kelionės į Estiją, Suomiją organizaciniais klausimais. Taip pat taryba nusprendė, kad reikia oficialiai išsakyti savo nuomonę dėl mokytojų etatinio apmokėjimo tvarkos bei numatė gaires 2019 m. veiklos planui.

Susitikime su Telšių apskrities LGA nariais prezidentas Vytautas Kantauskas pristatė asociacijos veiklą per 2018 metus.  V. Kantauskas pasidžiaugė, kad organizuota kasmetinė  konferencija sukėlė didelį narių susidomėjimą.  Prezidentas supažindino su tarybos narių, deleguotų į įvairias darbo grupes, komisijas, darbo rezultatais ir išsakyta nuomone. V. Kantauskas paminėjo, kad Lietuvos gimnazijų asociacija siūlė Švietimo ir mokslo ministrei atidėti mokytojo etatinio apmokėjimo įvedimą visose mokyklose. Asociacija siūlė pirmiausia atlikti pilotinį jo išbandymą keliose mokyklose, o tik po to įvesti visoje respublikoje.  Prezidentas pabrėžė, kad į LGA siūlymą ministerija nekreipė dėmesio.

Po veiklos pristatymo kartu su Telšių apskrities atstovais buvo diskutuojama apie mokytojų etatinį apmokėjimą. Diskusiją vedė Vilniaus „Žirmūnų“ gimnazijos direktorius Edmundas Grigaliūnas. Direktorius supažindino dalyvius su savo pastebėjimais ir paprašė teikti savo pasiūlymus, kaip būtų galima tobulinti mokytojų etatinio apmokėjimo tvarką. Susitikimo dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusiją, buvo siūloma panaikinti koeficientų „šakutes“ , numatyti konkrečias metodikas skirstant nekontaktines valandas, numatyti galimybę apmokėti mokytojams priklausomai nuo darbo sudėtingumo dirbant su aukštesnėmis klasėmis ir t.t.  Buvo nutarta susisteminti visus pasiūlymus ir pateikti Švietimo ir mokslo ministrei bei Švietimo komitetui.

Po diskusijos Rolandas Kučiauskas, Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius, dalyvius supažindino su Bendrojo ugdymo tarybos darbu bei su parengtomis bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo gairėmis. Direktorius kvietė aktyviai dalyvauti gairių svarstyme ir teikti pasiūlymus.

Po pietų pertraukos  buvo organizuota išvyka į Orlen Lietuva gamyklą. Įmonėje susitikimo dalyviai buvo supažindinti su gamybos apimtimi, technologijomis, kylančiais iššūkiais.  Po pristatymo buvo organizuota ekskursija po įmonės teritoriją. Susitikimo dalyviai pamatė, kokį didžiulį plotą užima įmonė, koks sudėtingas ir pavojingas vyksta gamybos procesas, kaip įmonė rūpinasi gamtos apsauga. Įmonės vadovas pakvietė visų dalyvių atstovaujamas gimnazijas organizuoti mokinių pažintines ekskursijas į įmonę. Pasibaigus ekskursijai, susitikimo dalyviai grįžo į Merkelio Račkausko gimnaziją, kur direktorė Asta Žukauskienė supažindino su gimnazija, jos pasiekimais, tradicijomis, veikla. Posėdis praėjo produktyviai ir naudingai tiek LGA nariams, tiek Telšių asociacijos atstovams.

This entry was posted in Naujienos, Naujienos. Bookmark the permalink.