Lietuvos gimnazijų asociacijos konferencija Birštone

Lietuvos gimnazijų asociacijos taryba 2019 m. gegužės 17 d. Vytauto Mineral SPA Birštone organizavo kasmetinę konferenciją „Kokybiško ugdymo pagrindas – susitarimai ir bendradarbiavimas“. Konferencijoje dalyvavo vadovai, mokytojai ir mokinai iš įvairių Lietuvos gimnazijų. Konferenciją sveikinimo kalba pradėjo asociacijos prezidentas Vytautas Kantauskas, kuris pabrėžė pasirinktos temos aktualumą ir akcentavo būtinybę tartis siekiant užsibrėžtų tikslų. Pirmasis konferencijos pranešimas buvo prof. habil. dr. Gedimino Merkio „Iššūkiai mūsų mokyklai. Yra šansų juos įveikti“. G. Merkys kalbėjo apie iškylančias švietimo problemas ir būtinybę jas spręsti. Profesorius pareiškė didelį susirūpinimą dėl mokytojų rengimo. Jo manymu, liko mažai dėstytojų, kurie yra įsigilinę į pedagogikos didaktiką. Mokytojų rengimas yra išskaidytas po įvairius universitetus. Būsimuosius mokytojus rengia tos aukštosios mokyklos, kurios prieš tai neturėjo jokios patirties šioje srityje. Taip pat G. Merkys kalbėjo apie UPC veiklą ir kaip turėtų būti organizuojama pagalba mokytojams.

Lektorė Palmira Talijūnienė, kalbėdama apie mokytojų ir mokinių dialogą, išskyrė sritis,  kuriose reikia susitarti ir bendradarbiauti: aptariant pamokos uždavinį, vertinimą, darbo metodus, užduočių tipo parinkimą, pagalbą ir motyvavimą. Lektorė rėmėsi savo, kaip išorės vertintojos, pavyzdžiais ir patirtimi.

Tauragės Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas pristatė savo požiūrį į problemas, kurios trukdo gimnazijoms eiti į priekį. Pranešėjas rėmėsi Estijos švietimo patirtimi ir siūlė pirmiausia sutvarkyti mokyklų tinklą ir nemotyvuotus mokinius nukreipti mokytis į profesines mokyklas.

Šiaulių Simono Daukanto komanda, kurią sudarė mokiniai, mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pristatė savo patirtį, kaip galima išugdyti praktinius įgūdžius bendradarbiaujant. Pranešėjai pristatė, kokių įgūdžių mokinai įgijo gimnazijai bendradarbiaujant su verslu, aukštosiomis mokyklomis ir kitais socialiniais partneriais. Mokiniai pasidžiaugė, kad jie moka sukonstruoti ir programuoti robotus, ištirti maisto produktų cheminę sudėtį, pagaminti išmanius šviestuvus.

Po pietų pertraukos konferencijos dalyvių atvyko pasveikinti Švietimo, mokslo ir sporto ministro deleguotas asmuo Aidas Aldakauskas, Švietimo kokybės ir regiono politikos departamento direktorius. A. Aldakauskas kalbėjo apie problemas ir darbus, kuriuos reikėtų atlikti bendru sutarimu. Pranešėjas daug dėmesio skyrė mokyklų tinklo sutvarkymui ir lėšoms, kurias būtų galima sutaupyti. Savo pranešimą A. Aldakauskas pabaigė trumpametražinio filmo „Triukšmadarys“ demonstravimu. Pranešimas ir filmas auditorijoje sukėlė audringas diskusijas, buvo diskutuojama, kaip ir kas turi tvarkyti mokyklų tinklą, kas trukdo tai padaryti ir kokios galimos perspektyvos. Diskusijos baigėsi taip ir nedavusios konkretaus atsakymo, kokie pokyčiai laukia mokyklų tinklo pertvarkos.

Konferenciją pabaigė Vytautas Kantauskas pristatydamas  asociacijos veiklos ir finansų ataskaitą už 2018 metus. Pranešėjas kalbėjo, kokiose srityse dirbo asociacijos taryba ir kokie darbai buvo atlikti. V. Kantauskas pabrėžė, kad buvo dedama daug pastangų, kad mokytojų etatinis apmokėjimas būtų pirmiausia išbandytas keliose mokyklose, o tik paskui diegiamas visoje respublikoje. Pranešėjas apgailestavo, kad šiuo klausimu nepavyko rasti dialogo su tuometine Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su finansine asociacijos padėtimi: kiek ir kur yra išleistos lėšos, kiek gauta pajamų ir kiek lėšų buvo 2018 m. gruodžio 31 d.

Kai kuriems pranešėjams viršijus laiko limitą, konferencijoje nebuvo įgyvendintas darbas grupėse ir neparengtos bendros išvados.  Konferencijos organizatoriai padėkojo dalyviams už supratimą ir palinkėjo išlikti tokiais pat aktyviais asociacijos nariais.

Konferencijos pranešimų medžiagą galite rasti čia.

This entry was posted in Naujienos, Naujienos. Bookmark the permalink.