Asociacijų susitikimas su naujuoju švietimo, mokslo ir sporto ministru

2019 m. vasario 4 d. Lietuvos gimnazijų asociacija kartu su mokyklų vadovų, pradinių, pagrindinių ir progimnazijų asociacijomis organizavo susitikimą su švietimo, mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičiumi. Prieš susitikimą asociacijos suderino klausimus, kuriuos norėtų pateikti ministrui. Buvo sutarta aptarti šias sritis: ugdymo turinio atnaujinimo procesą, vadovų kadencijas, mokyklų finansavimo metodiką ir etatinį mokytojų apmokėjimą, brandos egzaminų pertvarką. Pasitarime visų asociacijų vardu klausimus ministrui pateikė LMVA prezidentas Dainius Žvirdauskas.

Ministrui A. Monkevičiui buvo užduotas visus neraminantis klausimas, kodėl taip skubama atnaujinant ugdymo turinį, kodėl nuspręsta atnaujinti ugdymo programas, nors nėra atlikti tyrimai, kodėl blogos senos programos. Ministras nuramino, kad nebus skubama su ugdymo turinio kaita. Šiais mokslo metais vienas iš svarbiausių darbų bus kartu su visomis suinteresuotomis pusėmis parengti ugdymo turinio atnaujinimo gaires.

Dėl vadovų kadencijų A. Monkevičius pripažino, kad yra problema, nes trūksta norinčių dalyvauti konkursuose direktoriaus vietai užimti. Ministras paminėjo, kad keisis vadovų vertinimo metodika, konkursų organizavimo tvarka ir sąlygos gerai dirbantiems vadovams. A. Monkevičius pabrėžė, kad reikia sudaryti saugias sąlygas gerai dirbantiems vadovams ir juos vertinti.

Kalbėdamas apie planuojamą egzaminų reformą, ministras pabrėžė, kad tai nėra galutinis variantas ir kai bus vykdoma egzaminų reforma, bus tariamasi su švietimo bendruomene. Apie mokytojų etatinį apmokėjimą ministras sakė, kad sistema bus tobulinama, bet atlyginimai mokytojams nekils (kaip norėtųsi), nes nėra skirta lėšų. Lėšos bus didinamos pagalbai mokiniui ir valdymui finansuoti.

Ministras padėkojo už pozicijos išsakymą svarbiais švietimo politikos klausimais. Buvo nuspręsta, kad kovo mėnesį reikėtų vėl susitikti, aptarti nuveiktus darbus, pasidalinti informacija, idėjomis.

This entry was posted in Naujienos. Bookmark the permalink.